บทความล่าสุด

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยมีนายสมบูรณ์ รักขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดงาน ...

ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามฟุตซอล หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พบกับกิจกรรม ต่าง ๆ มากมาย - การแสดงของเด็ก ๆ กิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ - เล่นเกมส์มอบของรางวัลมากมาย - ออกร้านค้า เครื่องดื่ม ขนม ของขบเคี้ยว - ฟรีตลอดงาน !!!

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองชั้น 3 (ห้องประชุม 2) อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานในพิธี

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนางอังคณา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ...

วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ...

งานประเพณียี่เป็งไท-ยวน (ลอยกระทง) ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดงานประเพณียี่เป็งไท-ยวน (ลอยกระทง) ประจำปี 2562 ณ บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง (บึงป่าสัก) โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดในพิธี ...

พิธีวางมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้นางวัฒนา ทัดสารี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี (หลังใหม่)​ โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานในพิธี ...

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 นายสว​่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน ...

โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2562 ในเขตจังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสักและสภาเด็กฯ เข้าร่วมโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2562 ในเขตจังหวัดชลบุรี ...

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน ตลาดไท-ยวน สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 19 กันยายน 2562 กองสวัสดิิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้สูงอายุในเขตตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน ตลาดไท-ยวน สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ...