บทความล่าสุด

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.63 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างอาหารกลางวัน สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ส่งมอบทุกวันเปิดทำการเรียนการสอน) วันละ 7 คน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 รวม 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน บล 774 งวดเดือนสิงหาคม 2563 วงเงินไม่เกิน 2,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/07/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค 785 , กต 115 และ กบ 3786 สระบุรี...

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ...

พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ...

พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าสัก หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยคณะบริหารฯ เจ้าหน้าที่ อบต.ดาวเรือง , ประธานสภา อบต.ดาวเรือง , ส.อบต.ดาวเรือง , กำนันตำบลดาวเรือง , ผู้ใหญ่บ้านตำบลดาวเรือง และประชาชนในพื้นที่ตำบลดาวเรือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าสัก หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง อำเภอเ ...

โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

พิธีวางพวงมาลา ในวันรพี ประจำปี 2563 ณ ศาลจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดาวเรือง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันรพี ประจำปี 2563 ณ ศาลจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านนางโนรี จวงพลงาม บ้านเลขที่ 26 หมู่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมด้วยกาชาดจังหวัดสระบุรี , ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสระบุรี , คณะบริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านนางโนรี จวงพลงาม บ้านเลขที่ 26 หมู่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย พร้อมมอบถุงยังชีพและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง เดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ...