บทความล่าสุด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ บริเวณวัดโตนด หมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง , ปกครองอำเภอเมืองสระบุรี , กำนันตำบลดาวเรือง , ผู้ใหญ่บ้านตำบลดาวเรือง , รพ.สต.ดาวเรือง , อสม.ตำบลดาวเรือง , ทหาร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ บริเวณวัดโตนด หมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.63 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้าย ติดตั้งเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 12 รายการ (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด)  จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน  ๑  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง)...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.63 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ สระบุรี งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนกันยายน ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง งวดเดือน กันยายน ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับใช้กับรถยนต์บรรทุกดับเพลิงเอนกประสงค์...

ร่วมมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และอำเภอเมืองสระบุรี ณ บ้านเด็กหญิงธันลักษณ์ โพธิโรจน์ บ้านเลขที่ 84/1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ รักขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วย เลขาฯ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ , รพ.สต.ดาวเรือง , อสม.ตำบลนาโฉง , กำนันตำบลนาโฉง และผู้ใหญ่บ้านตำบลนาโฉง ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และอำเภอเมืองสระบุรี ณ บ้านเด็กหญิงธันลักษณ์ โพธิโรจน์ บ้านเลขที่ 84/1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นผู้มอบบ้านตามโครงการ ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.63 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน ๒๓ คน และเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๗ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง งวดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/07/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕...