ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีพุทธศักราช 2560

0
137
ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 29/12/60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันดีเซล 29/12/60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลเก็บขยะมูลฝอย 29/12/60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการแรงงานบุคคล 29/12/60
ประกาศซ่อมแพกลางน้ำ 28/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง Honda Gx 35 ที่ชำรุด และเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน Marunaka NB 411 ที่ชำรุด 28/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกัน และลดอุบัติเหตุ ขนาด 240 x 0.80 ซม. จำนวน 1 ป้าย , ป้ายไวนิลรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เมาไม่ขับ ขับขี่ปลอดภัย (พร้อมโครงไม้) ขนาด 0.80 x 1.50 ม. จำนวน 5 ป้าย 25/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่โดยการจัดหาเต้นท์  2  หลัง ติดไฟแสงสว่าง พร้อมทั้งจัดหาไม้ดอกไม้ประดับ ผูกผ้าตกแต่งเต้นท์ และจัดหาอุปกรณ์ประดับตกแต่ง พื้นที่จุดบริการประชาชน 25/12/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา – จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควันที่ชำรุด 29/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาบริการอาหารพร้อมเครื่องดื่ม รับรองคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองแหย่ง 21/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ ขนาด 215 70 – 15 จำนวน 4 เส้น 21/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 360×976 เซนติเมตร พร้อมติดตั้งโครง 15/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์  จำนวน 2 รายการ ได้แก่ แจกันดอกไม้แห้ง 6 แจกัน และพานธูปเทียนแพ 1 พาน เพื่อเตรียมความพร้อมในเส้นทางเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินจังหวัด ลพบุรี 15/11/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง 31/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณียี่เป็ง 30/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 30/10/60
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง 27/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสาร 24/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ สำหรับพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสา 20/10/60
ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดาวเรือง 19/10/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 19/10/60
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม 12/10/60
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ข้างเหมา รถแบ็คโฮ 12/10/60
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์

 

28/09/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 28/09/60
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมไฟไซเรน 26/09/60
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาป้าย Clean Food Good Taste 25/09/60
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดตู้ชาร์จ 25/09/60
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอาหารและเครื่องดื่ม 14/09/60
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จัดสถานที่ 1/09/60
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารประอากาศไม่ประจำทาง เรื่องขยะมูลฝอย 1/09/60
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้งโครง 1/09/60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1/09/60

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here