ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ขอเชิญ ประชาชนผู้มาให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านช่องทาง ดังนี้

>> ช่องทางที่ 1 ทางเว็บไซต์ <<
https://itas.nacc.go.th/go/eit/29o05p

> ช่องทางที่ 2 ทางคิวอาร์โค้ด <<
ใต้ภาพด้านล่างนี้

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here