วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสมบูรณ์ รักขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และนางวัฒนา ทัดสารี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมงานไหว้ครูผ้าและสิ่งถักทอไทยวนสระบุรี ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยวนสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here