วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ ลงพื้นที่ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดไข้ และเจลล้างมือ ผ่านผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลดาวเรืองและนาโฉง ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง , หมู่ 2 ตำบลดาวเรือง และหมู่ 7 ตำบลดาวเรือง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here