วันที่ 27 เมษายน 2563 นางวัฒนา ทัดสารี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยกองสาธารณสุขฯ , รพ.สต.ดาวเรือง , อสม.ตำบลดาวเรือง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากาอนามัย และเจลล้างมือ ให้แก่ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่หมู่ 5 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here