วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยคณะบริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ และ รพ.สต.ดาวเรือง ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดไข้ และเจลล้างมือ ผ่านผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลดาวเรืองและนาโฉง ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลนาโฉง , หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง และหมู่ 6 ตำบลดาวเรือง นอกจากนี้ รพ.สต.ดาวเรือง ยังได้นำสื่อแนวทางการปฏิบัติในการประกอบพิธีทางศาสนา มามอบให้กับพระอาจารย์ ในเขตวัดตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ได้ติดประกาศให้ประชาชนผู้มาทำบุญได้ทราบแนวทางการปฏิบัติกัน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here