วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โครงการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 (ห้องประชุม 2)

5

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here