วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นเจ้าภาพฝ่ายสถานที่จัดประชุม “โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 (ห้องประชุม 2) โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here