วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง จัดโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ/โรคระบาด ประจำปีงบประมาณ 2563 (กิจกรรมควบคุมโรคระบาดตามฤดูกาล) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองชั้น 3 (ห้องประชุม 2) อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดโครงการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here