วันที่ 19 กันยายน 2562 กองสวัสดิิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้สูงอายุในเขตตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน ตลาดไท-ยวน สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here