วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองสวัสดิการสังคม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง เดือนกรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here