วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดโครงการ อบต.สัญจร/เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับโครงการเยี่ยมเยียนและบริการประชาชน “อำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่” ของอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ วัดป่าสัก หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here