มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

ประกาศ อบต.ดาวเรือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

รายงานผลการกำกับติดตามป้องกันการทุจริต 2561

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here