1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
  2. ประกาศ อบต.ดาวเรือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง
  3. รายงานผลการกำกับติดตามป้องกันการทุจริต 2561

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here