ชื่อโครงการ

วันที่ลงประกาศ

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างจัดสถานที่โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง ผ้าระบายสีฟ้า ประดับอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ความยาวไม่น้อยกว่า 63 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563

ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-จ้างเหมาทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมโครงไม้และติดตั้งขนาด ๑๕๐ x ๓๐๐ เซนติเมตร  จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก และเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดทำสถานที่โครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาทำป้ายพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมโครงไม้และติดตั้งขนาด 150 x 300 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างผูกผ้าระบายสีเหลือง ผ้าระบายสีฟ้า ประดับอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ความยาวไม่น้อยกว่า 63 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01/06/2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here