หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และข่าวสารภายในจังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดไข้ และเจลล้างมือ ผ่านกำนัน และ อสม.ตำบลดาวเรือง ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ ลงพื้นที่ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ และ รพ.สต.ดาวเรือง

ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดไข้ และเจลล้างมือ ผ่านผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลดาวเรืองและนาโฉง ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง , หมู่ 2 ตำบลดาวเรือง...

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ ลงพื้นที่ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดไข้ และเจลล้างมือ ผ่านผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลดาวเรืองและนาโฉง ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง , หมู่ 2 ตำบลดาวเรือง และหมู่ 7 ตำบลดาวเรือง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ ร่วมสนับสนุนมอบ ชุด PPE และหน้ากาก N95 ให้กับทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดาวเรือง

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ ร่วมสนับสนุนมอบ ชุด PPE และหน้ากาก N95 ให้กับทางเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ดาวเรือง ไว้ใช้ปฏิบัติงาน ณ อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง

ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดไข้ และเจลล้างมือ ผ่านผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลดาวเรืองและนาโฉง ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลนาโฉง , หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง...

วันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยคณะบริหาร ลงพื้นที่ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ และ รพ.สต.ดาวเรือง ลงพื้นที่แจกจ่ายหน้ากากอนามัย เครื่องตรวจวัดไข้ และเจลล้างมือ ผ่านผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ตำบลดาวเรืองและนาโฉง ให้แก่ประชาชน ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลนาโฉง , หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง และหมู่ 6 ตำบลดาวเรือง นอกจากนี้ รพ.สต.ดาวเรือง ยังได้นำสื่อแนวทางการปฏิบัติในการประกอบพิธีทางศาสนา มามอบให้กับพระอาจารย์ ในเขตวัดตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ได้ติดประกาศให้ประชาชนผู้มาทำบุญได้ทราบแนวทางการปฏิบัติกัน ...

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ และรองปลัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง ในเขตพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 23.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ และรองปลัดฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรอง ในเขตพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯ ตำบลนาโฉง พร้อมให้โอวาทและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 23.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจฯ ตำบลนาโฉง พร้อมให้โอวาทและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ ละตำบลนาโฉง พร้อมให้โอวาทและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ  

ขอเชิญชวนประชาชน และจิตอาสาทุกท่าน ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉ

ขอเชิญชวนประชาชน และจิตอาสาทุกท่าน ที่สนใจมาร่วมกิจกรรมเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง สามารถมาร่วมด้วยช่วยกันได้ที่ ที่ทำองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 1 และขอขอบพระคุณท่านที่มาร่วมด้วยช่วยกัน มาไว้ ณ ที่นี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 036-200405 , 0983647641

ถวายหน้ากากอนามัย ให้กับพระสงฆ์ ในเขตตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง ณ วัดหงษาดาราวาส , วัดป่าสัก และวัดโตนด

วันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และ อสม.ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ร่วมถวายหน้ากากอนามัย ให้กับพระสงฆ์ ในเขตตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง ณ วัดหงษาดาราวาส , วัดป่าสัก และวัดโตนด

ประชุมคณะกรรมการป้องกันโรค covid-19 ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง และแจกหน้ากากอนามัย ให้กับ อสม.ตำบลดาวเรือง – นาโฉง ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันโรค covid-19 ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง และแจกหน้ากากอนามัย ให้กับ อสม.ตำบลดาวเรือง - นาโฉง ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลดาวเรือง – นาโฉง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกับ อสม. ตำบลดาวเรือง-นาโฉง และ รพ.สต.ดาวเรือง ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตตำบลดาวเรือง - นาโฉง