หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และข่าวสารภายในจังหวัดสระบุรี

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลดาวเรือง – ตำบลนาโฉง ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุ ตำบลดาวเรือง - ตำบลนาโฉง ประจำปีงบประมาณ 2563 ร่วมกับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ...

โครงการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2563

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นเจ้าภาพจัดประชุม โครงการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 (ห้องประชุม 2) 5

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองชั้น 3 (ห้องประชุม 2)

งานรัฐพิธี “ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563”

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยรองนายกฯ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมงานรัฐพิธี “ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2563” ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นเจ้าภาพฝ่ายสถานที่จัดประชุม "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 (ห้องประชุม 2) โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ  

เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมเดินขบวนงาน “เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563” ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดขบวน ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

พิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานกิจกรรมใต้ต้นจามจุรี ริมแม่น้ำป่าสัก

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และรองนายกฯ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานกิจกรรมใต้ต้นจามจุรี ริมแม่น้ำป่าสัก ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากนางศิริวรรณ จึงธีรพานิช ประธานบริษัท เบสโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนพร้อมทีมงาน และได้รับเกียรติ จาก นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน "ไท-ยวน" ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยมีนายสมบูรณ์ รักขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดงาน ...