หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และข่าวสารภายในจังหวัดสระบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง  

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 18.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ...

พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี ...

พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าสัก หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยคณะบริหารฯ เจ้าหน้าที่ อบต.ดาวเรือง , ประธานสภา อบต.ดาวเรือง , ส.อบต.ดาวเรือง , กำนันตำบลดาวเรือง , ผู้ใหญ่บ้านตำบลดาวเรือง และประชาชนในพื้นที่ตำบลดาวเรือง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าสัก หมู่ 4 ตำบลดาวเรือง อำเภอเ ...

โครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

พิธีวางพวงมาลา ในวันรพี ประจำปี 2563 ณ ศาลจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดาวเรือง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันรพี ประจำปี 2563 ณ ศาลจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านนางโนรี จวงพลงาม บ้านเลขที่ 26 หมู่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมด้วยกาชาดจังหวัดสระบุรี , ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสระบุรี , คณะบริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านนางโนรี จวงพลงาม บ้านเลขที่ 26 หมู่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย พร้อมมอบถุงยังชีพและให้การช่วยเหลือในเบื้องต้น ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง