หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และข่าวสารภายในจังหวัดสระบุรี

งานประเพณียี่เป็งไท-ยวน (ลอยกระทง) ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดงานประเพณียี่เป็งไท-ยวน (ลอยกระทง) ประจำปี 2562 ณ บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง (บึงป่าสัก) โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดในพิธี ...

พิธีวางมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.45 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้นางวัฒนา ทัดสารี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ เข้าร่วมพิธีวางมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี (หลังใหม่)​ โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานในพิธี ...

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 นายสว​่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ มหัศจรรย์ข้าวต้มลูกโยนแห่งสระบุรี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงาน ...

โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2562 ในเขตจังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสักและสภาเด็กฯ เข้าร่วมโครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2562 ในเขตจังหวัดชลบุรี ...

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน ตลาดไท-ยวน สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 19 กันยายน 2562 กองสวัสดิิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้สูงอายุในเขตตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน ตลาดไท-ยวน สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ...

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เคลื่อนที่ (อบต.สัญจร)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัด "โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เคลื่อนที่ (อบต.สัญจร)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" เพื่อบูรณาการร่วมกับ "โครงการอำเภอ ยิ้ม...เคลื่อนที่" ของทางอำเภอเมืองสระบุรี ณ วัดโตนด หมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562  นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท ยวน (ตลาดน้ำดาวเรือง) (ช่วงเช้า) กิจกรรมทำบุญตักบาตร , ร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และลงนามถวายพระพร ...

กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 ณ อาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน สระบุรี บริเวณบึงป่าสัก (ตลาดน้ำดาวเรือง)​ ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ...