หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และข่าวสารภายในจังหวัดสระบุรี

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน ตลาดไท-ยวน สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 19 กันยายน 2562 กองสวัสดิิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้สูงอายุในเขตตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไท-ยวน ตลาดไท-ยวน สีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ...

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เคลื่อนที่ (อบต.สัญจร)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัด "โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เคลื่อนที่ (อบต.สัญจร)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" เพื่อบูรณาการร่วมกับ "โครงการอำเภอ ยิ้ม...เคลื่อนที่" ของทางอำเภอเมืองสระบุรี ณ วัดโตนด หมู่ที่ 6 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ ...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562  นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท ยวน (ตลาดน้ำดาวเรือง) (ช่วงเช้า) กิจกรรมทำบุญตักบาตร , ร่วมร้องเพลงสดุดีพระแม่ไทย และลงนามถวายพระพร ...

กิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พุทธศักราช 2562 ณ อาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน สระบุรี บริเวณบึงป่าสัก (ตลาดน้ำดาวเรือง)​ ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมา เข้าร่วมพิธีกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำพนักงานในหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณบึงป่าสัก หมู่ที่ 5 บ้านดาวเรืองใต้ ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา

กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำถิ่น (ต้นกาสะลอง) “ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด”

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ร่วมกับแขวงทางหลวงจังหวัดสระบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำถิ่น (ต้นกาสะลอง) "ริมทางสวย แหล่งท่องเที่ยวสะอาด" ณ ถนนสายวัฒนธรรมไทยวน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ...

ประเพณีปี๋ใหม่เมืองประจำปี พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 13 เษายน 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศูนย์การท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน (บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง)​ หมู่ 6 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีนายสว่าง สามปลื้ม เป็นประธานในพิธี