หน้าแรก ประเด็นพิเศษ

ประเด็นพิเศษ

Featured posts

ประเพณีปี๋ใหม่เมืองประจำปี พ.ศ.2562

วันเสาร์ที่ 13 เษายน 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดกิจกรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ศูนย์การท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน (บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง)​ หมู่ 6 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีนายสว่าง สามปลื้ม เป็นประธานในพิธี                                        

งานแสงเทียนแห่งศรัทธา

ท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมขบวนแห่สะเรียงเทียน ในงานแสงเทียนแห่งศรัทธา ณ พระพุทธฉาย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.00 น. เนื่องในวันมาฆบูชา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

วันที่ 23 ตุลาคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า)

วันที่ 23 ตุลาคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองเข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี (หลังเก่า)

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำโดยนายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ...

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำโดยนายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพ อสม จัดทำแผนสุขภาพชุมชน ตามโครงการโรงเรียนวัตกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี2561...

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดการอบรม พัฒนาศักยภาพ อสม จัดทำแผนสุขภาพชุมชน ตามโครงการโรงเรียนวัตกรรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วันที่ 28 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

รับมอบประกาศเกียรติบัตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง รับมอบประกาศเกียรติบัตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จากนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสวนริมเขา อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี