หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562

  แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่ 62 แผ่นพับภาษีป้าย 62 แผ่นพับภาษีโรงเรือน 62  

การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561

แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่ 61 แผ่นพับภาษีป้าย 61 แผ่นพับภาษีโรงเรือน 61    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประกาศ อบต.ดาวเรือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง รายงานผลการกำกับติดตามป้องกันการทุจริต 2561

การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสารรวมใจตำบลดาวเรือง-ตำบลนาโฉง

  วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสารรวมใจตำบลดาวเรือง-ตำบลนาโฉง ที่ผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตร รุ่นที่ 1 โดยมีนายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง ให้การต้อนรับ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมรางระบายน้าและบ่อพักฯ บริเวณกลุ่มบ้านนายปั่น ไชยะ หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมรางระบายน้าและบ่อพักฯ บริเวณกลุ่มบ้านนายปั่น ไชยะ หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง ปร.4 ปร.5

เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่ ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (บริเวณเทางเข้าถนนสายแพะโคก) หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรื่อง ประกาศกำหนด วันเวลา สถานที่  ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง (บริเวณเทางเข้าถนนสายแพะโคก) หมู่ที่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นายชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพรเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านประชารัฐซ่อม/สร้างบ้าน เพื่อนประชาชน ประจำปี 2560 ให้แก่ราษฏร ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมี รองเสนาธิการ.มทบ18 สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ส่วนราชการและภาคเอกชนเข้าร่วม โดยมีนายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองให้การต้อนรับ