หน้าแรก เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงาน

เกี่ยวกับหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562

  แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่ 62 แผ่นพับภาษีป้าย 62 แผ่นพับภาษีโรงเรือน 62  

การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561

แผ่นพับภาษีบำรุงท้องที่ 61 แผ่นพับภาษีป้าย 61 แผ่นพับภาษีโรงเรือน 61    

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 2)

แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2563 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประกาศ อบต.ดาวเรือง เรื่อง เจตจำนงต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง รายงานผลการกำกับติดตามป้องกันการทุจริต 2561

การมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสารรวมใจตำบลดาวเรือง-ตำบลนาโฉง

  วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุสารรวมใจตำบลดาวเรือง-ตำบลนาโฉง ที่ผ่านการเรียนการสอนตามหลักสูตร รุ่นที่ 1 โดยมีนายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง ให้การต้อนรับ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมรางระบายน้าและบ่อพักฯ บริเวณกลุ่มบ้านนายปั่น ไชยะ หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมรางระบายน้าและบ่อพักฯ บริเวณกลุ่มบ้านนายปั่น ไชยะ หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง ปร.4 ปร.5