โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นเจ้าภาพฝ่ายสถานที่จัดประชุม "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563" ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 (ห้องประชุม 2) โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ  

เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมเดินขบวนงาน “เทศกาลแสงเทียนแห่งศรัทธา น้อมถวายผ้าพระพุทธฉาย ภายใต้งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563” ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดขบวน ...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ม.ค.63 (เชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธ.ค.62 (เชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง) หน่วยงาน เรื่อง วันที่ ประกาศ งบประมาณโครงการ(บาท) องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่งานธุรการ งานสารบรรณ งานจัดเก็บและบันทึกข้อมูล และงานที่ได้รับมอบหมายในสำนักปลัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017504913) 30/01/2563 9,000.00 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสารบัญ บันทึกข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง (เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017508827) 30/01/2563 9,000.00 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคล ปฎิบัติหน้าที่คนงานทั่วไปของกองสาธารณสุข และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 63017526378) 30/01/2563 9,000.00 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างเหมาแรงงานบุคคลปฎิบัติหน้าที่พนักงานขับรถฟาร์มแทรกเตอร์ และกำจัดวัชพืช บริเวณริมถนนสาธารณะและพื้นที่อื่น ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓...

เอกสารจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.63 (ดาวน์โหลด)

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ มล. (ส่งมอบทุกวันทำการเรียนการสอน จำนวน ๑๙ วัน วันละ ๓๙ ถุง เริ่มส่งมอบ ๓ ก.พ-๒๘ ก.พ ๒๕๖๓) สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก ๓๑ คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๘ คน จำนวน ๗๔๑ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2563 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

พิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานกิจกรรมใต้ต้นจามจุรี ริมแม่น้ำป่าสัก

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง และรองนายกฯ ร่วมพิธีส่งมอบโครงการสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานกิจกรรมใต้ต้นจามจุรี ริมแม่น้ำป่าสัก ซึ่งได้รับการสนับสนุน จากนางศิริวรรณ จึงธีรพานิช ประธานบริษัท เบสโก้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนพร้อมทีมงาน และได้รับเกียรติ จาก นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน "ไท-ยวน" ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี...

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง โดยมีนายสมบูรณ์ รักขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดงาน ...

ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563

ขอเชิญร่วมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณสนามฟุตซอล หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป พบกับกิจกรรม ต่าง ๆ มากมาย - การแสดงของเด็ก ๆ กิจกรรมตามซุ้มต่าง ๆ - เล่นเกมส์มอบของรางวัลมากมาย - ออกร้านค้า เครื่องดื่ม ขนม ของขบเคี้ยว - ฟรีตลอดงาน !!!

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธ.ค.62 (เชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือน ธ.ค.62 (เชื่อมโยงข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP กรมบัญชีกลาง) หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณโครงการ(บาท) องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง งวดเดือน มกราคม ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62127451263) 26/12/2562 60,000.00 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ งวดเดือน มกราคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62127435637) 26/12/2562 11,000.00 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จ้างหมาแรงงานบุคคลเพื่อปฎิบัติหน้าที่ทำความสะอาดดูแลความเรียบร้อยภายใน และภายนอกอาคารศูนย์การท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรืองและบริเวณโดยรอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 62127427973) 26/12/2562 6,000.00 องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ซื้อน้ำมันดีเซล...