video

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ นางสาวชนิกา จินดารัตน์
video

ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ สิบเอกสุรเชษฎ์ เทียมลม
video

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ นายปรเสริฐศักดิ์ สุวรรณโชติ
video

ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ นายดำรงค์ ยศยิ่ง
video

ตำแหน่งคนงานทั่วไป

ตำแหน่งคนงานทั่วไป สังกัด สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง คือ นายชูนิต ธนานันท์

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ชื่อโครงการ วันที่ลงประกาศ ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันแก๊สโซลฮอล์ ๙๕ (สำหรับใช้กับเครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ในงานกำจัดวัชพืชบริเวณริมถนนสาธารณะ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) งวดเดือน มกราคม ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๔,๕๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง งวดเดือน มกราคม ๒๕๖๓ วงเงินไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ทะเบียน กค ๗๘๕ , กต ๑๑๕ และ กบ ๓๗๘๖ งวดเดือน มกราคม ๒๕๖๒ วงเงินไม่เกิน ๑๑,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญา-ซื้อน้ำมันดีเซล...
video

อบต.ดาวเรือง ออกรายการอบต.มหาสนุกช่องไทยรัฐทีวี

รายการ อบต. มหาสนุกสัปดาห์นี้ ยังคงครื้นเครงต้อนรับปีใหม่กันเหมือนเดิม มาพบกับพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีคุณเสนาลิง สมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ พร้อมกับควงนักร้องเสียงหวาน หลานย่าโม "คุณสุนารี ราชสีมา” ที่จะมามอบความสนุก ความมัน และความฮาให้กับพ่อแม่พี่น้องกันถึงเมืองล­้านนาของภาคกลางกับ "อบต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี” ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรม สืบสานวิถีของคนไทยวนและไทยโยนกที่เป็นเอก­ลักษณ์เฉพาะถิ่นไว้ได้อย่างเหนียวแน่น มาพบกับการแข่งขันทำ "ตำบ่าหนุน หรือเรียกอีกอย่างว่า ตำขนุน” อาหารพื้นเมืองของชาวเหนือที่ขึ้นชื่อของช­าวตำบลดาวเรือง ซึ่งมีความเชื่อว่ากินตำบ่าหนุนแล้วก็จะเป­็นการหนุนนำชีวิตในพบเจอแต่สิ่งดีๆ ครับ วันนี้เราก็จะนำเมนูนี้มาแข่งขันเพื่อชิงค­วามเป็นที่สุด กับเมนูที่ชื่อว่า "ตำบ่าหนุน โชว์เหนือ” และไปสนุกสนานกับเกมความสามัคคีของคนทั้ง 3 วัยที่จะนำของดีในตำบลอย่างเช่นการปลูกกระ­ชาย มาเป็นภารกิจสุดหินให้พ่อแม่พี่น้องได้ร่ว­มแรงร่วมใจกันพิชิตเงินสนับสนุนอบต. 30,000 บาท ในเกมที่มีชื่อว่า “กระชาย พายเรือ”...

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

อบต.ดาวเรือง :: องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 9 มกราคม 2559 เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของตนเองที่มีต่อคนในครอบครัว และความสำคัญของตนเองในฐานะอนาคตของชาติ เหมือนกับคำขวัญวันเด็กในปีนี้ที่ว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต” ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ทั้งการตอบคำถามและการเล่นเกมชิงของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีที่มอบให้กับเด็กๆ เพื่อให้เด็กเกิดการพัฒนาและมีความกล้าแสดงออก ตลอดจนให้เด็กเกิดการเรียนรู้ว่า ต้องใช้ความพยายามและความสามารถจึงจะประสบผลสำเร็จ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองขอขอบคุณผู้นำชุมชน บริษัทห้างร้านต่างๆในพื้นที่ตำบลดาวเรือง ตำบลนาโฉงและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนของรางวัลให้แก่เยาวชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

รายชื่อผู้สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติของ อบต.ดาวเรือง

อบต.ดาวเรือง :: องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนของรางวัลการในจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของ อบต.ดาวเรือง โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 1. ส.จ.พันธุ์ธัช ชุณห์วิสิทธิกิจ 2. กรมการทหารม้า 3. นางสุภาวดี ออดดี (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง) 4. นางรัตนา กองจุ๋ย (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมู่ที่ 3) 5. นายสุรชัย เชี่ยวชาญ (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมู่ที่ 4) 6. นางกัลยา เทพสกุล (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมู่ที่ 5) 7. นายเสกสันติ์ คัตพันธ์ (สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง หมู่ที่ 6) 8. นายสมชาย เศวตพันธุ์ (กำนันตำบลดาวเรือง) 9. นายวีระชัย ศรีสุริยวงศ์ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง) 10....

วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง :: นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการระ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  โดยก่อนเริ่มพิธีได้มีการรำถวายพระพร เพื่อขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ประชาชนชาวตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉงเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี