ระบบถ่ายทอดสด (Live)

สารบัญโครงสร้างเว็บไซต์

Untitled

สารบัญเอกสารสำคัญประจำ อบต.

สารบัญกฏหมายประจำ อบต.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน (คสล.) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกลุ่มบ้านนางกาหลง ศรีฉาย หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน (คสล.) พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยกลุ่มบ้านนางกาหลง ศรีฉาย หมู่ที่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. นายพรชัย ไขสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายนอกร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ประจำปี 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรืองชั้น 3 (ห้องประชุม 2)

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วย ปลัดฯ , รองปลัดฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงาน และลูกจ้าง ของ อบต.ดาวเรือง เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรม...

ช่องทางการสื่อสารกับ อบต

1,469แฟนคลับชอบ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

สื่อประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

แผนที่ตำบล ดาวเรือง-นาโฉง

เผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำอบต.ดาวเรือง ( eGP )

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง