สารบัญเว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

แผนที่ตำบลดาวเรือง-นาโฉง

ระบบถ่ายทอดสด (Live)

เฝ้าระวังโรคโควิด19 ประจำจังหวัดสระบุรี

คำร้องออนไลน์ ( e-Services )

e-GP :: ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 สาขาการประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตรหลักสูตร 30 ชั่วโมง

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 สาขาการประยุกต์ระบบโซล่าเซลล์เพื่องานการเกษตรหลักสูตร 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 - 21 พฤษภาคม...

ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่ส่งน้ำให้กับครัวเรือนที่น้ำประปาไม่ไหล เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อครัวเรือนเบื้องต้น ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดาวเรือง ลงพื้นที่ส่งน้ำให้กับครัวเรือนที่น้ำประปาไม่ไหล เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อครัวเรือนเบื้องต้น ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไขครั้งที่ 1/2565

ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -...

ประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดการประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 (ห้องประชุม 2)...

ลงพื้นที่ส่งน้ำให้กับครัวเรือนที่น้ำประปาไม่ไหล เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อครัวเรือนเบื้องต้น ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ดาวเรือง ลงพื้นที่ส่งน้ำให้กับครัวเรือนที่น้ำประปาไม่ไหล เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำไม่เพียงพอต่อครัวเรือนเบื้องต้น ในพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของอำเภอเมืองสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานการประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของอำเภอเมืองสระบุรี เพื่อพิจารณาการคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของโครงการในระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 (ห้องประชุม 2)

ลงพื้นที่สำรวจจุดที่จะก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงป่าสัก หมู่ 4,5,6 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ , ปลัด อบต.ดาวเรือง , ปลัดอำเภอเมืองสระบุรี , กำนันตำบลดาวเรือง , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4,5,6...

กิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารวัฒนธรรมไท-ยวน

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้บริหารฯ , ประธานสภา อบต.ดาวเรือง , สมาชิกสภาฯ , ปลัด , หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดาวเรือง...

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ผ่านลิ้ง https://docs.google.com/forms/d/1d3MNM_vA2JNaAbzFCiYbSEm_hVYifgL6nfSvZ8WtEhw/edit หรือ QR-Code ใต้ล่างนี้ ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤษภาคม 2565