สารบัญเว็บไซต์

องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

แผนที่ตำบลดาวเรือง-นาโฉง

ระบบถ่ายทอดสด (Live)

เฝ้าระวังโรคโควิด19 ประจำจังหวัดสระบุรี

คำร้องออนไลน์ ( e-Services )

e-GP :: ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจดูถนนและไหล่ทางที่น้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่หมู่ 3 , 7 ตำบลดาวเรือง และลงพื้นที่ตรวจดูการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในเขตพื้นที่ หมู่ 2 ตำบลนาโฉง

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยพิตรพิบูลกร มงคล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ตรวจดูถนนและไหล่ทางที่น้ำท่วมขัง ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก ในเขตพื้นที่หมู่ 3 , 7 ตำบลดาวเรือง และลงพื้นที่ตรวจดูการติดตั้งเครื่องสูบน้ำของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการระบายน้ำบริเวณที่น้ำท่วมขัง ในเขตพื้นที่ หมู่ 2...

ลงพื้นแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง และหมู่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยนายกฤตภาส อิสราพานิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี เขต 1 , เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้นำชุมชน ลงพื้นแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากฝนตกหนัก โดยมอบหมายให้งานป้องกันติดตั้งเครื่องสืบน้ำเพื่อระบายน้ำท่วมขังออกภายในบ้านและบริเวณถนน และขอยืมเรือท้องแบนจากทาง อบจ. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณถนนซอยเข้าบ้าน จนไม่สามารถเดินทางสัญจรได้ตามปกติ...

โคกหนองนา บ้านหงษา หมู่ที่ 1 ตำบลนาโฉง ระดับครัวเรือนพื้นที่ 3 ไร่ นายวิจิตร จันทร์เพชร์ บ้านเลขที่ 10 หมู่ 1...

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเลขาฯ และรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมเปิดโคกหนองนา บ้านหงษา หมู่ที่ 1 ตำบลนาโฉง ระดับครัวเรือนพื้นที่ 3 ไร่ นายวิจิตร จันทร์เพชร์ บ้านเลขที่ 10 หมู่...

ลงพื้นที่สูบน้ำท่วมขังบริเวณบ้านนางทองสุข เทพวงษ์ ในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง และบริเวณบ้านนางกาหลง หมู่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่สูบน้ำท่วมขังบริเวณบ้านนางทองสุข เทพวงษ์ ในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง และบริเวณบ้านนางกาหลง หมู่ 3 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียกประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ : เรียกประชุมสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

ลงพื้นที่ตรวจดูบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ ในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรองประธานสภา อบต.ดาวเรือง ลงพื้นที่ตรวจดูบ้านผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้น ในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลงพื้นที่สูบน้ำท่วมขังบริเวณกลุ่มบ้านนางสมศรี มีสง่า ในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่สูบน้ำท่วมขังบริเวณกลุ่มบ้านนางสมศรี มีสง่า ในเขตพื้นที่หมู่ 2 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลดาวเรือง

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง นำคณะผู้บริหารฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ , เจ้าหน้าที่ อบต.ดาวเรือง , ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง , ฝ่ายปกครอง...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ดาวโหลดไฟล์เอกสารที่นี่ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ของประชาชนในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ร่วมกับมูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายสมชาย เศวตพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 โดยให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ของประชาชนในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ร่วมกับมูลนิธิรักษ์แมว ปันน้ำใจให้แมวจร ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี