แผนการจัดหาพัสดุ

1.แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560

2.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.ประกาศยกเลิกเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง2561

4.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

5.ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

6.ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (E62080017796)

7.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (M62080018465)

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here