องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

หมู่ที่ 4 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18000

โทรศัพท์ 036-200404

โทรสาร 036-200404 ต่อ #

E-mail : daoruangsp@gmail.com

เว็บไซต์ https://www.daoruang.go.th/Saraburi/