วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ครั้งที่ 2 ในรอบ 1 สัปดาห์ ในพื้นที่หมู่บ้านมานิตย์ซิตี้ หมู่ 2 ต.นาโฉง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here