วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ รักขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วย เลขาฯ , เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ , รพ.สต.ดาวเรือง , อสม.ตำบลนาโฉง , กำนันตำบลนาโฉง และผู้ใหญ่บ้านตำบลนาโฉง ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสระบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และอำเภอเมืองสระบุรี ณ บ้านเด็กหญิงธันลักษณ์ โพธิโรจน์ บ้านเลขที่ 84/1 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นผู้มอบบ้านตามโครงการ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here