วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี ตรวจสอบบ้านผู้ประสบภัย รายนางโนรี จวงพลงาม หมู่ 3 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here