วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบริเวณบ้านผู้ป่วย และบริเวณรัศมี 100 เมตร ครั้งที่ 2 ในรอบ 1 สัปดาห์ ในพื้นที่หมู่บ้านสมถวิล หมู่ 2 ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี