วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง , ปกครองอำเภอเมืองสระบุรี , กำนันตำบลดาวเรือง , ผู้ใหญ่บ้านตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง , รพ.สต.ดาวเรือง , อสม.ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง , ทหาร และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์ ณ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม