วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยคณะบริหารฯ , หัวหน้าส่วนราชการ , ข้าราชการ , พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2563 ณ วัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธี