วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยนายพรชัย ไขสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง , คณะบริหารฯ , รองปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.ดาวเรือง ลงพื้นที่ร่วมมอบบ้านให้กับนางโนรี จวงพลงาม ผู้ได้รับผลกระทบภัยวาตภัย ณ บ้านเลขที่ 26 หมู่ 3 ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรี ศรัณวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน