วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้นายสมบูรณ์ รักขาว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค์วงค์ลำใย หมู่ 2 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี