วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.00 น. จังหวัดสระบุรี โดยอำเภอเมืองสระบุรี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกันจัดงานประเพณียี่เป็งไท-ยวน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดงานในพิธี