วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดประชุมประชาคมรับความคิดเห็นเพื่อสร้างการมีส่วมร่วมกับท้องถิ่น และชุมชน ในประเด็นความพร้อมรองรับผู้เดินทางเข้าราขอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยวและพำนักอาศัยระยะยาว ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here