วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เป็นประธานเปิดโครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ หลักสูตร การปั้นดอกรักจากดินวิทยาศาสตร์ ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2563 ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here