วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ตรวจร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ Clean Food Good Taste อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (ครั้งที่ 2) ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here