วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดการประชุมสภาสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 2 โดยมีนางสุภาวดี ออดดี ประธานสภา อบต.ดาวเรือง เป็นประธานการประชุม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here