วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน ให้ผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง และ รพ.สต.ดาวเรือง กระจายสู่ชุมชนในพื้นที่ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง ณ อาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here