วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ปลัดฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ , อสม. , ปค. และ รพ.สต.ดาวเรือง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่ฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อตามแหล่งชุมชน , วัด , รพ.สต. และสถานศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลดาวเรือง และตำบลนาโฉง