วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน กับทางอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมด้วย ปกครอง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , รพ.สต.ดาวเรือง , อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ณ วัดหงษาดาราวาส ตำบลนาโฉง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานในพิธี