วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน กับทางอำเภอเมืองสระบุรี พร้อมด้วย ปกครอง , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , รพ.สต.ดาวเรือง , อสม. , ทหาร และประชาชนในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง ณ บริเวณตลาดน้ำดาวเรือง ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีว่าที่เรือตรีศรัณยวัชร พูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองสระบุรี เป็นประธานในพิธี