วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น. นายพรชัย ไขสกุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

โดยการร่วมรับฟังความคิดเห็น ประชาชนในพื้นที่ หมู่ 1 ตำบลดาวเรือง เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จะได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความต้องการของพื้นที่ สภาพปัญหาที่ต้องการได้รับการแก้ไข นำวิเคราะห์ และจัดทำบรรจุลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อดำเนินการส่งเสริม พัฒนา ตามความต้องการของชุมชน ทั้งจัดทำแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชนในพื้นที่ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง