ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถฟาร์มแทร็กเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค ๗๐๓๓  สระบุรี  โดยการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17/03/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-จ้างเหมาบริการรถประชาสัมพันธ์พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ติดข้างรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11/03/2564
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา-ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/03/2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และอุปกรณ์ในการฉีดวัคซีน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา-ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กบ-3786 สระบุรี จำนวน 1 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง01/03/2564