ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู เอ ที สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน 28 คน คนละ 24 กล่อง  ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิคภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู เอ ที สำหรับเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ดาวเรือง จำนวน 4 คน คนละ 24 กล่อง ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ACER หมายเลขครุภัณฑ์ 416 59 0043 (สำนักปลัด) โดยการเปลี่ยนแปลง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416 60 0054 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบ สำหรับใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/05/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างถ่ายน้ำมันเครื่อง โดยการเปลี่ยนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 86-6533 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง03/05/2564