วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง มอบหมายให้ นางวัฒนา ทัดสารี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง และ อสม. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตัว ในพื้นที่ตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง