วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จัดการประชุมสภาสามัญ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ชั้น 3 โดยมีนางสุภาวดี ออดดี ประธานสภา อบต.ดาวเรือง เป็นประธานการประชุม