วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 นายสว่าง สามปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง พร้อมด้วยรองนายกฯ และรองปลัดฯ รับมอบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์และแผ่นซีดี โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข็มแข็ง อปท. กระตุ้นจิตสำนึก การประหยัดพลังงานประหยัดทรัพยากร ให้ประชาชน และหน่วยงานราชการทราบ จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี