ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ ได้แก่ ยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุถุง 20 กิโลกรัม) จำนวน 400 ถุง , น้ำยางรองพื้น  CRS-2 (บรรจุ 20 ลิตร) จำนวน 2 แกลลอน , น้ำยางรองพื้น CSS-1 (บรรจุ 200 ลิตร) จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำเอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 3,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 7033 สระบุรี โดยการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุดพร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิด 6 ล้อ แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 83-5507 สระบุรี จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/06/2564