ชื่อโครงการวันที่ลงประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง29/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างทำรั้วรอบอาคารส่งเสริมสุขภาพตำบลดาวเรือง (ศูนย์พักคอย อบต.ดาวเรือง) ขนาดยาว 155.00 เมตร สูง 1.90 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 290.70 ตารางเมตร และรั้วถังขยะ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.00 เมตร สูง 0.70 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2.40 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเต็นท์ผ้าใบและโครงเหล็ก สำหรับใช้งานในองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อยาฉีดTiletamine และ Zolazepam ขนาด 5 มิลลิลิตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง09/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน  Best Fogger หมายเลขครุภัณฑ์ 054 57 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง08/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง07/07/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดป่าสัก จำนวน 22 คน ชนิด ยู เอช ที 200 ซีซี รสจืด (ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 จำนวน 43 วัน) จำนวน 946 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง06/07/2564