ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร : ใบสมัรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง

ดาวโหลดไฟล์เอกสาร : ตัวอย่างการกรอกใบสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล