วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นายพรชัย ไขสกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง เขต 1 – เขต 10 ของตำบลดาวเรืองและตำบลนาโฉง